Essay on lovesong of prufrock

The Love Song of J.

Essay on lovesong of prufrock

Zijn grootvader van vaderskant, William Greelleaf Eliot, was de stichter van een unitaristische kerk in St. Louis en oprichter van de Washington University. Zijn vader was een rijke zakenman, zijn moeder was een dichteres en sociaal werker.

Door een dubbele hernia was Eliot niet in staat om zware fysieke inspanningen te leveren. Van tot studeerde hij letteren en filosofie in Harvardwaar hij colleges wijsbegeerte volgde bij George SantayanaIrving BabbitWilliam James en Josiah Royce.

Deze dichters zouden een beslissende invloed op hem uitoefenen. Tijdens zijn studie publiceerde hij enige gedichten in The Harvard Advocate en raakte hij bevriend met Conrad Aiken. In keerde hij terug naar Harvardwaar hij enige tijd Sanskriet en Pali studeerde.

SparkNotes: Fahrenheit Quiz

In kreeg hij een beurs om aan het Merton College te Oxford te studeren. Via Londen en Marburg, Duitsland, kwam hij uiteindelijk in Oxford aan. Het beviel hem matig. Aan Conrad Aiken schreef hij: In trouwde Eliot met Vivienne Haigh-Wood.

Het werd een ongelukkig huwelijk, mede door een hormonale aandoening van Vivienne, die hevige stemmingswisselingen veroorzaakte.

[BINGSNIPMIX-3

Het jonge paar woonde enige tijd in het appartement van Bertrand Russell. Na enkele jaren docent te zijn geweest aan de Highgate School en de Royal Grammar School in High Wycombe, koos Eliot voor een positie bij Lloyds Bankop de afdeling buitenlands betalingsverkeer.

Daarnaast was hij werkzaam als assistent-redacteur bij The Egoist - Ook begon hij een eigen tijdschrift, The Criterion -waarin hij in zijn gedicht The Waste Land publiceerde.

Het redigeren van The Criterion leverde Eliot een indrukwekkend netwerk op, met onder anderen auteurs zoals James Joyce en Proust. Het redigeren van het tijdschrift was echter moeilijk te combineren met zijn baan op de bank.

Tijd voor eigen werk was er nauwelijks nog. Pas toen hij in de bank verliet en een plaats accepteerde in de directie van de nieuwe uitgeverij Faber and Gwyer, later Faber and Faber, kwam hierin verandering. Merton College In trad Eliot, tot verbijstering van sommige van zijn vrienden, toe tot de anglicaanse Kerk.

Daarnaast besloot hij zijn Amerikaanse nationaliteit op te geven en hij werd Brits onderdaan.

Essay on lovesong of prufrock

Toen de Universiteit van Harvard hem de Charles Eliot Norton- leerstoel voor het jaar aanbood, vertrok hij naar de Verenigde Staten, zijn vrouw in Engeland achterlatend.

In kwam er een eind aan het huwelijk met Vivienne; met medewerking van haar familie kreeg Thomas controle over haar vermogen en liet hij haar opsluiten in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ze de laatste negen jaar van haar leven zou slijten. In won hij de Nobelprijs voor Literatuur voor Four quartets, het werk dat Eliot zelf als zijn meesterwerk beschouwde.Essay The Love Song of J.

The Love Song of J. Alfred Prufrock Critical Essays - pfmlures.com

Alfred Prufrock by T.S. Eliot The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot The Love Song of J. Alfred Prufrock was written by T.S.

Eliot in When looking at the title, one can immediately assume that this poem is a love story or even an actual love song. Interpretation of the Lovesong of J. Alfred Prufrock ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’ well-known as “Prufrock” (Eliot), is a poem written by an American-British poet T.S.

Eliot completed in or but published until "The Love Song of J. Alfred Prufrock", commonly known as "Prufrock", is the first professionally published poem by American-born, British poet T. S. Eliot (–). Fahrenheit quiz that tests what you know. Perfect prep for Fahrenheit quizzes and tests you might have in school.

An Analysis of The Love Song of J. Alfred Prufrock Essay Words | 8 Pages containing T. S. Eliot's "The Love Song of J. Alfred Prufrock" invariably footnote the reference to Lazarus as John ; rarely is the reference footnoted as Luke Abstract The Love Song of J.

Alfred Prufrock is a psychological profile of a white, middle-aged, middle-class, late Victorian man suffering from an acute spiritual malaise as a result of his boring, unimaginative, routine, repressed bourgeois existence.

List of years in literature - Wikipedia